Dyble dylatacyjne do jastrychów to specjalistyczne kołki kotwiące z wytrzymałym trzpieniem stalowym. Zapobiega on pionowemu przemieszczaniu się zdylatowanych części jastrychu, bez utraty naturalnych funkcji dylatacji. Szczególnie zalecane przy posadzkach z ogrzewaniem podłogowym.