Plastyfikator RETANOL EKA

Opakowanie 20 litrów

Zapytaj o cenę
Waga 20 kg
Wymiary 25 × 25 × 45 cm

Plastyfikator RETANOL EKA do posadzki cementowej – opakowanie 20 litrów

Plastyfikator RETANOL EKA – spis zagadnień:

 1. MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA
 2. WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU
 3. NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE DOZOWANIE
 4. INSTRUKCJA WYKONANIA
 5. MIESZANIE
 6. OGÓLNE WARUNKI DOTYCZĄCE WYROBU JASTRYCHU CEMENTOWEGO O PRZYSPIESZONYM WIĄZANIU
  • Zagęszczanie świeżej mieszanki
  • Temperatura i warunki atmosferyczne
  • Grubość poszczególnych warstw
  • Rodzaje cementu
  • Domieszki
 7. WSKAZÓWKI
  • Reguły dotyczące okresu zimowego
  • Retanol jastrych po położeniu
  • Ogrzewanie podłogowe
  • Fazy ogrzewania przy stosowaniu jastrychu na ogrzewanie podłogowe’
  • Wietrzenie pomieszczeń przy zastosowaniu jastrychy Retanol na ogrzewanie podłogowe oraz bez ogrzewania podłogowego
 8. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
 9. DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU
 10. PRZYKŁADOWE DOZOWANIA RETANOL® 511/611/711 i Retanol® EKA ⁄EKA BLAU⁄EKA BW⁄ VIWA ⁄ VIWA GELB
 11. WSKAZÓWKI POMIARU CM

 

PLASTYFIKATOR RETANOL EKA®

Abyś mógł szybciej kontynuować prace na budowie – nośność eksploatacyjna po 3*/5/14/21 dniach

 


1. Plastyfikator RETANOL – możliwości zastosowania

Plastyfikator Retanol® 511 można stosować do jastrychu w pomieszczeniach wewnątrz i na zewnątrz, na szybko pokrywane powierzchnie, szybko schnące jastrychy łączeniowe, jastrychy do warstw rozdzielających i na warstwę wyciszającą a w szczególności do jastrychów na ogrzewanie podłogowe.

2. Właściwości – plastyfikator RETANOL

W zależności od dozowania, już po 3*⁄ 5 ⁄ 14 ⁄ 21 dniach, produkt nadaje się do położenia na nim gresu, parkietu, laminatu, linoleum, PVC lub wykładziny podłogowej.
Wskazówki dotyczące dozowania znajdują się w danych technicznych produktu.
Plastyfikator Retanol ®  511/611 ⁄ 711 i Retanol® EKA ⁄ EKA BLAU ⁄ EKA BW ⁄ VIWA ⁄ VIWA GELB pozwalają na długi czas ich wyrabiania. Już po krótkim czasie można po nich chodzić i układać na nich okładziny, szybko twardnieją, mają niewielki stopień kurczenia i naprężenia

3. Plastyfikator RETANOL – najczęściej stosowane dozowanie

 • Nośność eksploatacyjna po 18 – 21 dniach: 0,20 litra Retanolu® na mieszankę jastrychową
  (standardowy zbiornik do mieszania, o pojemności brutto 250 l) = 1.000 ml⁄m³
 • Nośność eksploatacyjna po 12 – 14 dniach: 0,25 litra Retanolu® na mieszankę jastrychową
  (standardowy zbiornik do mieszania, o pojemności brutto 250 l) = 1.250 ml⁄m³
 • Nośność eksploatacyjna po 3*⁄5 – 7 dniach: 0,35 litra Retanolu® na mieszankę jastrychową
  (standardowy zbiornik do mieszania, o pojemności brutto 250 l) = 1.750 ml⁄m³

Dawka W⁄ C: max. 0,6 (w każdym dozowaniu)

Informacje te dotyczą konstrukcji jastrychu na posadzkę bez ogrzewania podłogowego o grubości 50 mm oraz jastrychu z ogrzewaniem podłogowym o maksymalnej grubości 65 mm.

W posadzce cementowej bez ogrzewania podłogowego o grubości > 60 mm i w posadzce cementowej z ogrzewaniem podłogowym o grubości > 70 mm dozowanie należy koniecznie zwiększyć do:
0,35 litra plastyfikator Retanol ® = 1.750 ml ⁄m³, niezależnie od zamierzonej nośności eksploatacyjnej.
Zwiększenie tej dawki jest już nawet zalecane przy grubości jastrychu > 50 mm. Doświadczenie wykazuje, że w tym dozowaniu, czas do uzyskania nośności eksploatacyjnej może się również wydłużyć, szczególnie jeśli chodzi o fazy bardzo szybko go skracające (3*, 5 i 7 dni). Przy grubości jastrychu od 70 do 80 mm możliwe są opóźnienia od 5 do 6 dni.
Zwiększenie dozowania możliwe jest maksymalnie do 500 ml standardowej mieszanki jastrychu = 2.500 m³.
UWAGA: Nie wolno w żadnym wypadku przekroczyć 500 ml = 2.500 ml ⁄m³!

Dawka 0,35 litra plastyfikator Retanol ® = 1.750 ml ⁄m³ jest konieczna również w przypadku, kiedy jastrych podgrzewany o grubości 35 mm ma być zastosowany do pokrycia rur. Dla uzyskania stopnia jakości jastrychu CT-30-F5 lub CT-C35-F5 (we wszystkich konstrukcjach jastrychu) należy użyć również dawki 0,35 litra Retanolu® = 1.750 ml ⁄m³, niezależnie od grubości jastrychu.

*obowiązuje tylko z Retanolem® 511

4. Instrukcja wykonania mieszanki – plastyfikator RETANOL

Do sporządzenia Retanolu®  511/611 ⁄ 711 i Retanolu® EKA ⁄ EKA BLAU ⁄ EKA BW⁄ VIWA ⁄ VIWA GELB, należy wziąć pod uwagę kryteria DIN 18560, DIN EN 13318 i DIN EN 13813. Przy wyborze domieszek należy koniecznie stosować krzywą klasyfikacji A ⁄B, 0 – 8 mm, do sporządzenia jastrychu cementowego, według DIN 1045-2. Cement: patrz lista dopuszczalności PCT.

Stosować wyłącznie odpowiednie cementy. Do przygotowania i sporządzenia jastrychów z Retanolem® obowiązują ogólne wytyczne, instrukcje PCT i normatywne wytyczne dla jastrychów cementowych. Należy wziąć pod uwagę przyspieszony czas twardnienia Retanolu® 511/611 ⁄ 711 i Retanolu® EKA ⁄ EKA BLAU ⁄ EKA BW ⁄ VIWA ⁄ VIWA GELB.

 • Temperatura wykonania  5 °C do max.  28 °C (temperatura otoczenia i podłoża)
 • Plastyfikator Retanol ® 511/611 ⁄ 711 i Retanol® EKA ⁄ EKA BLAU ⁄ EKA BW⁄ VIWA ⁄ VIWA GELB sporządzić w przeciągu 60 minut po wymieszaniu.
  Wyższe temperatury skracają, niższe – wydłużają czas wykonania. 
  Generalnie obowiązuje: jastrych z Retanolem® powinien po max. 90 minutach zostać wygłaadzony i wyrównany⁄ zatarty.
 • Zaprawy cementowej, która została już wyłożona, nie należy nigdy  ponownie reaktywować poprzez dodanie wody dotyczy to szczególnie zacierania maszynowego lub ręcznego. Dotyczy to również mieszania ze świeżym Retanolem® 511/611 ⁄ 711 i Retanolem® EKA ⁄ EKA BLAU ⁄ EKA BW⁄ VIWA ⁄ VIWA GELB.
 • Plastyfikator Retanol  ® przed każdym użyciem porządnie wstrząsnąć.
 • Cykliczne powtarzanie wstrząsania (mniej więcej co 30 minut) jest bardzo ważne i trzeba je wykonywać w czasie całego procesu układania posadzki cementowej. Dłuższy „bezruch“ zbiornika, powoduje osadzanie się składników i wpływa negatywnie na ich funkcjonowanie.
 • Przeciąg, bezpośrednie nasłonecznienie i zbyt duża temperatura (ogrzewanie w miesiącach zimowych) to czynniki, których należy unikać w czasie całego procesu wyrabiania jastrychu. Duże okna fronowe oraz oszklone fasady sięgające podłogi należy również zaciemniać.

 

5. Mieszanie – plastyfikator RETANOL

Zbiornik mixokreta napełnij piaskiem i całą ilością cementu, zwyczajowo mniej więcej do połowy. Do Retanolu® 511 i Retanolu® EKA ⁄ VIWA dolać pierwszą wodę zarobową (z reguły 5 – 10 litrów) i dopełnić całą maszynę kruszywem. W międzyczasie dodaj stopniowo wymaganą resztę wody tak, aby osiągnąć konsystencję twardo-plastyczną. Czas mieszania 2 minuty powoduje niezbędne przekształcenie składników i uaktywnienie Retanolu. Należy go więc koniecznie przestrzegać.

W żadnym momencie procesu mieszania nie należy mieszać Retanolu z innymi domieszkami do jastrychu i zaprawy.

6. Ogólne warunki dotyczące wyrobu jastrychu cementowego o przyspieszonym wiązaniu jaki daje plastyfikator RETANOL

Konsystencja jastrychu musi być twardo-plastyczna lub plastyczna! Jeśli mieszanka jest zbyt miękka lub zbyt wodnista, wtedy jastrych osiąga mniejszą spójność. Może to doprowadzić do narażenia na rysy, pęknięcia, wypaczenia, nierówności obrzeży.
Nośność eksploatacyjna zostanie osiągnięta z opóźnieniem.

Twardość posadzki oraz nieznaczna resztka wilgoci (tak ważna do uzyskania nośności eksploatacyjnej) zależą od poniższych faktów:

 • Zagęszczenie świeżej zaprawy

  Niedostateczne zagęszczenie jastrychu zmniejsza jego twardość.

 • Temperatura i warunki atmosferyczne

  Plastyfikator Retanol® reguluje różnorodne warunki atmosferyczne na budowie. Przy niskich lub bardzo wysokich temperaturach otoczenia i podkładu, jak również przy względnie dużej wilgotności powietrza (> 70 %) powstają częściowo nieznaczne wydłużenia czasu twardnienia i wysychania ok. 1 – 4 dni przy dozowaniu do ok. 14 dni. Przy dozowaniu przyspieszonym do 7 dni, osiągnięcie nośności eksploatacyjnej przedłuża się o ok. 1 – 2 dni. Dane te oparte są na porównaniach z warunkami klimatycznymi otoczenia, przy temperaturze  20 °C i względnej wilgotności powietrza 60 %. Wymiana powietrza po 2 dniach od wyłożenia jastrychu jest jednak nieodzowna.
  Należy przestrzegać naszych wskazówek odnośnie wietrzenia na przestrzał, zawartych w punkcie 7.
  W czasie twardnienia jastrychu, aż do osiągnięcia oczekiwanej nośności eksploatacyjnej, zabrania się przykrywać częściowo lub w całości jego powierzchnię. Szczególnie powinien przestrzegać tego zleceniodawca.
  Nośność eksploatacyjną należy stwierdzić tylko za pomocą miernika-CM.
  Elektroniczne mierniki są niedozwolone do pomiaru jastrychu Retanol®.

 • Grubość poszczególnych warstw

  Wymagana grubość posadzki cementowej określana jest wg norm DIN 18560. Wszystkie dane dotyczące nośności eksploatacyjnej zalecają 50 mm grubości jastrychu bez ogrzewania podłogowego i maksymalnie 65 mm przy konstrukcjach z jastrychem na ogrzewanie podłogowe.
  Przy większej grubości jastrychu, wydłuża się czas do uzyskania jego nośności eksploatacyjnej.

 • Rodzaje cementu

  Stosować tylko właściwe, dopuszczone przez PCT rodzaje cementu.

 • Domieszki

  Krzywa klasyfikacji A ⁄ B, 0 – 8 mm, do wyrobu posadzki cementowej wg DIN 1045-2.

7. Wskazówki

 •  Niekorzystne warunki atmosferyczne na placu budowy, jak na przykład niska temperatura, duża wilgotność powietrza, za wysoka wartość W ⁄ C-jak również zbyt duże grubości powłok, opózniają twardnienie i uzyskanie stopnia wytrzymałości.
  Za taki stan rzeczy producent PCT nie ponosi odpowiedzialności.
 • Właściwe, a tym samym owocne stosowanie naszych produktów nie podlega kontroli producenta PCT. Gwarancji udzielamy tylko na jakość naszych produktów w ramach naszych ogólnych warunków nabycia, sprzedaży i dostawy. Gwarancja nie obejmuje jednak prawidłowości wykonania. Produkt należy samemu wypróbować poprzez właściwe jego stosowanie.

Wyjątek stanowią place budowy znajdujące się pod nadzorem PCT. W tym wypadku PCT jest odpowiedzialna i udziela gwarancji na wszystkie właściwości użytych produktów. Do gwarancji wymagane jest osobne zlecenie dotyczące nadzoru budowy. W tej sprawie należy domagać się specjalnego materiału informacyjnego i zasięgnąć indywidualnej konsultacji.

Należy przestrzegać środków ostrożności dotyczących ochrony przed wypadkami i ochrony zdrowia, które znaleźć można w każdym informatorze produktu, a szczególnie w części dotyczącej środków ostrożności. Wraz z ukazaniem się tej instrukcji, wszystkie wcześniejsze instrukcje tracą na ważności. Informacje uzyskane poza powyższymi instrukcjami, wymagają potwierdzenia na piśmie, nawet jeśli udzielone zostaną przez współpracownika firmy.

Do wyrobu i wyłożenia jastrychu na ogrzewani podłogowe obowiązują wskazówki wg DIN 18560-2, DIN EN 1264-4 oraz każda z fachowej instrukcji producenta okładziny. Dotyczy to w szczególności kładzenia rozciągliwych fug i jastrychu na ogrzewanie podłogowe. PCT radzi, rozciągliwe fugi zabezpieczyć specjalnym umocowaniem ⁄ klamrami ⁄ przed wybrzuszeniami i ruchami na boki, przestrzegając przy tym przyjętych reguł techniki, dotyczących jastrychu na ogrzewanie podłogowe.
Włączenie ogrzewania podłogowego w czasie wylewania posadzki jastrychowej w miesiącach zimowych, stanowi bardzo duże ryzyko, jeśli chodzi o uzyskanie twardości posadzki i stan jej powierzchni (zniekształcenia), jak również podatność na pęknięcia. Z tego względu nie jest to zalecane.

7.1. Regóły dotyczące okresu zimowego – plastyfikator RETANOL

Wylewanie posadzki cementowej w czasie okresu zimowego, przy niskich temperaturach, jest zawsze ryzykowne. Nie bez powodu, przemysł cementowy ustala temperaturę minimalną ≥  5 °C do wyrobu cementu. Poniżej tej
temperatury, wiązanie cementu jest jeszcze bardzo zwolnione lub nie następuje w ogóle. Oczekiwany stopień twardości, jak również inne właściwości jastrychu nie zostaną osiągnięte. 

Poniżej zestaw „12 złotych reguł PCT na okres zimowy“: 

   1. Za zimno: nie podejmować się wyrobu lub zgłosić swoje wątpliwości.

    W okresie zimowym, należy zawsze pisemnie informować inwestora budowlanego ⁄ zleceniodawcę o tym, jakie ryzyko w tym czasie niesie ze sobą wyrób jastrychu i meldować swoje wątpliwości. Jeśli inwestor ⁄ zleceniodawca obstaje wyraźnie przy wyrobie jastrychu bez dodatkowych zabezpieczeń, należy wtedy zlecić wykonanie specjalne.

   2. Temperaturę w miejscu mieszania oraz w budynku ustawić na minimum 5 °C.

    Temperaturę w miejscu mieszania i w budynku należy tak ustawić, żeby wykluczyć możliwość zamarznięcia czy spadku  temperatury poniżej  5 °C cementu, jego domieszki, czy wyłożonego jastrychu.

   3. Nie stosować lancy grzewczej.

    Zastosowanie lancy do podgrzewania piasku jastrychowego niewiele przynosi poza częściowym przegrzaniem piasku (często 80 °C w promieniu ok. 25 cm), oraz nierównym stopniem wysychania. Różnice w wysychaniu i w temperaturze mogą z kolei prowadzić do różnych konsystencji zaprawy, do zróżnicowanych reakcji początkowych cementu, a co za tym idzie, do problemów w twardnieniu i wysychaniu.

   4. Warunki klimatyczne wnętrz: Temperatura max. 15 °C – wilgotność powietrza co najmniej 45 %.

    W pomieszczeniu temperatura nie może spaść poniżej  5 °C (w jastrychu o przyspieszonym działaniu aż do osiągnięcia nośności eksploatacyjnej). Zalecana jest temperatura maksymalna do  15 °C i wilgotność powietrza ponad 45 %. W ten sposób uniknie się działania efektu szoku, zbyt szybkiego wyschnięcia powierzchni oraz dużych zniekształceń.

   5. W czasie kładzenia jastrychu, ogrzewanie podłogowe pozostaje wyłączone.

    Do „Ochrony przed mrozem“ używać należy inne metody ogrzewania. Używanie ogrzewania podłogowego nie jest polecane – nawet jeśli temperatura początkowa znajduje się w przedziale od  15 do  20 °C. Przy włączeniu ogrzewania podłogowego w czasie kładzenia jastrychu powstają często duże zniekształcenia na fugach i na brzegach. Umiarkowane ogrzewanie innym sposobem jest bardziej wskazane.

   6. Unikać prądu ciepłego powietrza bezpośrednio na jastrych oraz w jego pobliżu.

    Szczególną ostrożność należy zachować przy dużych instalacjach grzewczych w zimie! „Konieczne ogrzewanie“ w budynku, na przykład urządzenia – Hailo i inne, powodują zbyt szybkie wysychanie. Wysokie temperatury i silny nawiew powietrza prowadzą do szkodliwego ruchu powietrza. Prąd powietrza i temperaturę należy dobrać tak, żeby jastrych nie ponosił na tym strat.

   7. Temperaturę w budynku zawczasu przygotować.

    Temperaturę konstrukcji uregulować i utrzymać co najmniej przez 5 – 6 dni przed położeniem jastrychu. Ta początkowa procedura jest konieczna do utrzymania wystarczającej temperatury w wychłodzonych budynkach.

   8. Piasku suszonego za pomocą ognia nie stosować do mineralnego jastrychu.

    Piasek suszony za pomocą ognia nie może być w żadnym wypadku użyty do wyrobu jastrychu mineralnego.

   9. Nie stosować środków zapobiegających zamarzaniu.

    Stosowanie środków zapobiegających zamarzaniu jest wyraźnie niezalecane.

   10. Bezskutecznie jest stosować ciepłą wodę.

    Przykład: Przy temperaturze materiałów wyjściowych wynoszącej 0 °C woda o temperaturze  30 °C ogrzewa mieszankę jastrychu tylko do  1,6 °C. W tej temperaturze nie reaguje ani cement ani domieszka. Ciepłą wodę należy używać  natomiast w celu oczyszczenia maszyny i narzędzi. 

   11. Nie zostawiać nigdy domieszki ani cementu na noc w pojazdach.

    W miesiącach zimowych zabrania się przechowywać przez noc cement i domieszki w pojazdach.

   12. Regulować temperaturę RETANOL®.

    Regulować temperaturę Retanol® na przykład za pomocą podgrzanej wody (przede wszystkim Retanol® Xtreme). Przy temperaturze od mniej więcej  15 do  20 °C Retanole posiadają optymalny stopień lepkości a ich działanie jest najlepsze.

             7.2. Plastyfikator  RETANOL ® – jastrych po położeniu

Wskazówki dla zleceniodawcy, dotyczące czasu po położeniu warstwy jastrychu
Zleceniodawca jest odpowiedzialny za zachowanie odpowiednich warunków klimatycznych w pomieszczeniu.
W tym celu należy przestrzegać następujących reguł:

   • NATYCHMIAST PO WYŁOŻENIU PRZEWIETRZYĆ PORZĄDNIE POMIESZCZENIE
    Retanole przyspieszają hydratację, przez co różnorodne warunki budowy zostają prawie uregulowane. Konieczna jednak jest całkowita wymiana powietrza w pomieszczeniu. Duża wilgotność powietrza wydłuża proces wysychania i twardnienia.
    24 godziny po położeniu jastrychu Retanol® należy pomieszczenie porządnie przewietrzyć na przestrzał.
    W tym celu 3 do 4 razy dziennie trzeba na 20 do 30 minut szeroko otworzyć wszystkie okna i drzwi.
   • NATYCHMIAST OGRZEWAĆ
    24 godziny po położeniu jastrychu* Retanol®, można już zaczynać ogrzewanie. W zasadzie, ogrzewanie w celu wyschnięcia jastrychu nie jest konieczne. Pomaga jednak we wstępnym osuszaniu. Przed położeniem wykładziny podłogowej należy zacząć już pierwsze podgrzewanie i stopniowe doprowadzanie do oczekiwanej temperatury.* Jest to możliwe z podgrzewanym jastrychem, wyrabianym z Retanolem®  511/611 ⁄ 711, EKA ⁄EKA BW⁄EKA-Blau, VIWA ⁄ VIWA-Gelb, przy dozie stosowanej 350 ml. Mniejsza doza opóźnia start podgrzewania. Przy Xtreme- i Xthinn-jastrychach grzewczych, taki szybki start jest jednak obowiązkowy. Należy bezwzględnie przestrzegać wskazówek dotyczących poszczególnych protokołów dotyczących podgrzewania Retanolu®!

    Protokoły PCT podgrzewania, dotyczące różnych produktów, można znaleźć online na www.pct-chemie.de, pod hasłem Downloads ⁄ Technische Daten ⁄ Technische Daten Retanol® Estrich, lub zwracając się do danego pracownika PCT, udzielającego fachowych porad.
   • BEZ ODDZIAŁYWANIA MROZU
    Retanol® jastrych należy podczas całego procesu schnięcia, chronić przed mrozem.

   • BEZ WODY
    Od momentu wyłożenia jastrychu do chwili pokrycia go wykładziną, należy chronić go przed dostępem wody.
    Uwaga: Działanie wody w fazie początkowej lub fazie twardnienia jastrychu powoduje odłączanie się ziarenek piasku lub innych składników na powierzchni, a co za tym idzie, wysychanie zostaje utrudnione.
   • WARUNKI CHODZENIA PO JASTRYCHU ⁄ NOŚNOŚC EKSPLOATACYJNA
    24 godziny po położeniu, jastrych Retanol® nadaje się już do chodzenia po nim i posiada nośność eksploatacyjną.
    Odporność na obciążenia w normalnych warunkach na budowie, zostaje osiągnięta już po 2 dniach, przy zastosowaniu trybu przyspieszonego od 3*- ⁄ 5- do 7-dni. Oznacza to, że urządzenia na kółkach, takie, jak na przykład taczka, mogą już po tej powierzchni jeździć. Jeżdżenie wózkiem podnośnym po wykładzinie, możliwe jest dopiero po osiągnięciu ostatecznej (do tego określonej) twardości. Wyjątek: Retanol® Xtreme jastrych. W tym wypadku, jeżdżenie po nowo wyłożonym jastrychu wózkiem podnośnym możliwe jest po 3 dniach.
    Uwaga: Zbyt wczesne obciążenie nowo wykonanego jastrychu prowadzi do zniszczeń jego powierzchni, jego struktury i sprzyja tworzeniu się rys i pęknięć.
   • PRZYKRYWANIE SWIEŻEGO JASTRYCHU
    Zabrania się przykrywania Retanol® jastrychu podczas całego procesu schnięcia.
    Uwaga: Składanie materiałów budowlanych na jastrychu, a także na części jego powierzchni, na przykład materiału do zabudowy wnętrz, spowalnia wysychanie i może doprowadzić do fałszywych pomiarów wilgotności.
   • BEZ WSTRZĄSANIA
    Należy zawsze unikać wstrząsania i wprawiania w drganie jastrychu.
   • NIE OBCINAĆ OBRZEŻY
    Obrzeże powinno zostać obcięte przez wykonawcę dopiero wtedy, gdy przy kładzeniu podłogi zostały zakończone prace ze szpachlą, a przy wykładaniu kafelkami, zakończono wykańczanie fug.
    Uwaga: Zbyt wczesne obcięcie obrzeża, prowadzi często do zabrudzenia lub niepotrzebnego wypełnienia skrajnej fugi (na przykład przez materiał do wyłożenia  podłogi czy fugi). A to z kolei prowadzi do tworzenia się mostków akustycznych i pęknięć.
   • WARUNKI SUSZENIA
    Konieczne osuszenie, na przykład suszarką kondensową, możliwe jest najwcześniej po 14 dniach od położenia jastrychu. Dotyczy to również zastosowania dmuchawy do wymiany powietrza w pomieszczeniu.
    Uwaga: Poprzez przedwczesne dodatkowe suszenie i wymianę mas powietrza, utworzą się dodatkowe duże deformacje jastrychu. Prowadzi to często, szczególnie w obrębie fug, do nieodwracalnych wklęsłych zniekształceń, idących w parze z tworzeniem się ewentualnych wybrzuszeń na jastrychu między jego warstwami. Jednocześnie pojawia się zwiększone niebezpieczeństwo powstania rys.
   • OGRZEWANIE PRZEZ OGRZEWANIE PODŁOGOWE I WIETRZENIE
    Przy przeprowadzaniu ogrzewania należy kierować się wytycznymi, zawartymi w protokółach, dotyczących podgrzewania Retanolu®, bez obniżania temperatury na noc. Wytyczne te sprzyjają fazie przed wysychaniem jastrychu.
    W ogrzewaniu podłogowym wietrzenie jest szczególnie ważne, żeby cały czas odprowadzać z pomieszczenia bardzo dużą wilgotność powietrza (wietrzenie na przestrzał). W tym celu należy otworzyć na oścież 3 do 4 razy dziennie wszystkie drzwi i okna na 20 do 3o minut.
    Drzwi i okna nie mogę być przy tym z zewnątrz osłonięte, na przykład przez folię budowlaną, która ograniczałaby wymianę powietrza.
    Uwaga: Bez wietrzenia lub przy zbyt małym wietrzeniu, wilgotność z pomieszczenia osadza się na jastrychu w postaci pary wodnej. Wysychanie zostaje w ten sposób znacznie spowolnione. Oczekiwana nośność eksploatacyjna nie zostanie osiągnięta. 
    ROZPOCZĘCIE PRAC OKŁADZINOWYCH NA JASTRYCHU DOPIERO PO OSIĄGNIECIU NOŚNOŚCI EKSPLOATACYJNEJ
    Prace okładzinowe na jastrychu powinny być rozpoczęte dopiero wtedy, kiedy jastrych osiągnie swoją nośność eksploatacyjną.
    Pozostała ilość wilgoci może zostać zmierzona tylko za pomocą metody pomiarowej CM (według wskazówek pomiaru CM, dotyczących Retanol® jastrychu). Pomiary wilgotności Retanol® jastrychu oraz stwardniałej ⁄ wyschniętej zaprawy jastrychowej, wykonane elektronicznymi urządzeniami pomiarowymi, wykorzystującymi właściwości przewodzenia prądu, prowadzą do braku danych lub do niemożliwych do odczytania wartości wilgotności.
    Uwaga: Nieprawidłowe lub nieodpowiednie pomiary mogą zafałszować istniejący stopień wilgotności i spowodować znaczne
    szkody przy wcześniejszych pracach okładzinowych na jastrychu.

7.3. Plastyfikator  RETANOL ® – ogrzewanie podłogowe

Jastrych grzewczy Retanol®, to w oparciu o fachową dokumentację dotyczącą jastrychu o przyspieszonym i szybkim działaniu, specjalny rodzaj jastrychu.

Specjalnie dla jastrychu na ogrzewanie podłogowe Retanol®, firma PCT opracowała metody podgrzewania i stopniowego doprowadzania go do oczekiwanej temperatury. Metody te służą uzyskaniu koniecznego, początkowego rozładowania napięcia w nowym jastrychu. Przed położeniem okładziny podłogowej, monter ogrzewania powinien zadbać o ogrzanie i doprowadzenie pomieszczenia do oczekiwanej temperatury. Poszczególny czas początkowy i etapy należy ustalić według tabeli, która znajduje się w punkcie 7.4. Przeprowadzenie ogrzewania i doprowadzenie pomieszczenia do oczekiwanej temperatury, powinno być ujęte w instrukcji obsługi i dane do wzglądu jeszcze przed rozpoczęciem prac podłogowych, wszystkim zainteresowanym pracownikom, również tym od wykonywania posadzki.

Ogrzewanie w okresie wiosny i zimy powinno odbywać się z dodatkowymi stopniowym regulowaniem temperatury, żeby zapobiec reakcji szoku i związanym z tym powstawaniem zniekształceń i rys.

Przy ogrzewaniu, oziębianiu i dotyczącej ich dokumentacji, należy wziąć pod uwagę, oraz przestrzegać następujących punktów:
•  Moment / data rozpoczęcia ogrzewania
•  Data i czas poszczególnych ustawionych ⁄osiągniętych początkowych temperatur
•  Maksymalna osiągnięta temperatura początkowa
•  Dane warunków klimatycznych pomieszczenia (temperatura powietrza, podłoża, wilgotność względna powietrza)
•  Data zakończenia oziębiania
•  Termin oddania do eksploatacji
•  Przez cały czas należy dbać o wietrzenie i wymianę powietrza
•  Koniecznie unikać przeciągu

Instrukcję ogrzewania Retanolu® można znaleźć do pobrania na stronie www.pct-chemie.de. Przed pokryciem jastrychu grzewczego Retanol®, należy dodatkowo ustalić jego nośność eksploatacyjną za pomocą CM-przyrządu pomiarowego.
Elektroniczne przyrządy pomiarowe są do pomiaru Retanol® jastrychu niedozwolone.

Ważna uwaga:Normatywne fazy podgrzewania, faza funkcjonowania i uzyskiwania nośności eksploatacyjnej, ujęte w „Schnittstellenkoordination für beheizte Fußbodenkonstruktionen“ [Koordynacja interfejs w konstrukcjach ogrzewania podłogowego], podczas funkcjonowania i osiągnięcia nośności eksploatacyjnej, nie są konieczne do osiągnięcia nośności eksploatacyjnej Retanol® jastrychu. Te dwa bardzo czasochłonne działania, nie byłyby słuszne, jeśli zamierza się szybko położyć okładzinę podłogową na jastrychu o przyspieszonym działaniu.

 

7.4. FAZY OGRZEWANIA PRZY STOSOWANIU JASTRYCHU NA OGRZEWANIE PODŁOGOWE

fazy ogrzewania przy użyciu plastyfikatora retanol

fazy ogrzewania przy użyciu plastyfikatora retanol

7.5. WIETRZENIE NA PRZESTRZAŁ PRZY STOSOWANIU PODGRZEWANEGO I NIEPODRZEWANEGO JASTRYCHU – PLASTYFIKATOR RETANOL®

Duża wilgotność powietrza jest niewskazana przy wysychaniu. Dlatego od drugiego dnia po wyłożenia jastrychu, wietrzenie pomieszczenia na przestrzał jest niezbędne. W tym celu dwa do trzech razy dziennie należy wszystkie okna i drzwi otworzyć na 15 do 20 minut. W ten sposób następuje konieczna, całkowita wymiana powietrza, co znacznie sprzyja wysychaniu. Niedostatecznie lub wcale nieprzeprowadzone wietrzenie na przestrzał, opóźnia w znacznym stopniu osiągnięcie nośności eksploatacyjnej.

Podczas podgrzewania i chłodzenia należy we wszystkich rodzajach jastrychu dbać o dostateczne wietrzenie i wymianę powietrza.
•  Unikać powstawania przeciągu! Dotyczy to wszystkich rodzajów jastrychu.
•  Nie obniżać temperatury w pomieszczeniu do poniżej  15 °C.
•  Powierzchnię jastrychu nie chłodzić do poniżej  15 °C.
•   Instalator ma za zadanie sporządzić protokół, który jest do dostania w PCT, o pierwszym podgrzewaniu i późniejszym oddaniu do użytku. Ten protokół należy rozdać wszystkim pracownikom i musi on zawierać następujące informacje:
•  Daty podgrzewania z wyszczególnionymi temperaturami początkowymi,
•  maksymalną osiągniętą temperaturę początkową,
•  Stan budowy i temperaturę na zewnątrz przy oddaniu do użytku, jak również:
•  Datę oddania do użytku.
Jastrych, w ten sposób wygrzany, można powlekać najrozmaitszą okładziną podłogową.

8. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Plastyfikator Retanol ® 511 ⁄ 611 ⁄ 711 i plastyfikator Retanol ® EKA ⁄ EKA BLAU ⁄ EKA BW⁄ VIWA ⁄ VIWA GELB na wilgotność, wodę zarobową lub cement reagują zasadowo; dlatego możliwe są podrażnienia skóry lub poparzenia chemiczne śluzówki (na przykład oka). Istnieje niebezpieczeństwo poważnych uszkodzeń oka, Dlatego należy unikać kontaktu z oczami i dłuższego kontaktu ze skórą.
W przypadku zaistnienia kontaktu z oczami, natychmiast wypłukać je wodą i zasięgnąć porady lekarza. W zaistnieniu kontaktu ze skórą, należy natychmiast zdjąć zbrudzone ubranie i umyć skórę dużą ilością wody i mydła. Należy nosić specjalne rękawice ochronne. W przypadku połknięcia, natychmiast zasięgnąć porady lekarza, pokazując mu opakowanie produktu, kartę charakterystyki produktu lub powyższą informację.

Plastyfikator Retanol ® 511 ⁄ 611 ⁄ 711 i plastyfikator Retanol ® EKA ⁄ EKA BLAU ⁄ EKA BW⁄ VIWA ⁄ VIWA GELB nie mogą dostać się w ręce dzieci. Wszystkie informacje zawarte w tym opisie produktu, bazują na praktycznym doświadczeniu. Przydatność, celowość i funkcjonalność informacji powinien użytkownik sprawdzić poprzez próby wstępne. Z powyższej informacji należy korzystać tylko w połączeniu z dokumentacją techniczną.

9. DANE DOTYCZACE PRODUKTU / INSTRUKCJA TECHNICZNA 06/2009 – PLASTYFIKATOR RETANOL

Rodzaj i cechy:
•  dla jastrychu w zespoleniach, na warstwie rozdzielającej, na izolacji i dla jastrychu na ogrzewanie podłogowe
•  przestrzegać wskazówek do wygrzewania
•  nadaje się do wilgotnych i mokrych pomieszczeń

DANE TECHNICZNE MATERIAŁU

Dane techniczne plastyfikatora retanol

Dane techniczne plastyfikatora retanol

* dotyczy tylko dla plastyfikator Retanol 511

10. PRZYKŁADOWE DOZOWANIA RETANOLU® 511/611/711 I RETANOLU® EKA/EKA BLAU/EKA BW/VIWA/VIWA GELB

Na 50,0 kg Cementu na mieszankę (Standardowy pojemnik do mieszania 250 l zawartość brutto) = 1.250 kg ⁄m³

przykładowe dozowania retanolu

przykładowe dozowania retanolu

Przy sporządzaniu receptury do wykonania jastrychu cementowego, należy zwrócić uwagę na rodzaj cementu, czy jest dopuszczony przez PCT, na ilość cementu i domieszki wg norm DIN 1045-2, i na krzywą klasyfikacji A ⁄ B, 0 – 8 mm.
Odpowiedni konsultant udzieli tu chętnie wyczerpujących informacji. Porady, dotyczące danego obiektu, udzielone zostaną bezpłatnie.

 

11. WSKAZÓWKI POMIARU CM – plastyfikator RETANOL

1. Próbki należy pobrać z całego poprzecznego przecięcia jastrychu, przygotowanego do pomiaru. Wierzchnie 2 – 3 mm należy odrzucić, aby w ten sposób nie dostała się do pomiaru wilgotność powierzchni.
2. Do butli higrometru CM należy włożyć dokładnie zważone i rozdrobnione próbki (50 g) wraz z 4 kulkami stalowymi. Następnie należy higrometr CM trzymać ukośnie i ostrożnie wsunąć do niego jedną ampułkę węglanu karbidowego.
3. Higrometr CM zamknąć porządnie przykrywką i na koniec wstrząsnąć porządnie tak, żeby CM ampułka została w ten sposób rozbita. Na początku pomiaru zarejestrować dokładny czas specjalnym stoperem.
4. Potem należy higrometr CM przez 2 minuty okrężnie i horyzontalnie poruszać tak, żeby rozdrobnić jeszcze bardziej próbki, i rozmieszać je z węglowodanem karbidowym. Takie działanie powtórzyć po 5 minutach przez 1 minutę (ruchy okrężne). Po 10 minutach całkowitego pomiaru, odczytujemy wynik. Należy przy tym unikać, żeby metalowe kulki uderzały poziomo o główkę pomiarową, poniżej manometru. Może to spowodować jej uszkodzenie i co za tym idzie, wynik pomiaru będzie bezwartościowy.

Pomiar gotowości

Pomiar gotowości

Przy wszystkich pracach należy nosić rękawice ochronne!Przy budowie domu każdy z nas staje przed momentem, kiedy trzeba przygotować się do wykorzystania zaprawy różnego rodzaju. Czy są to zaprawy murarskie, tynkarskie czy mieszanki betonowe, zależy nam na jak najlepszych właściwościach. Przy tych materiałach takie cechy jak spójność i konsystencja mogą znacznie wpłynąć na efekt końcowy pracy. Jeśli rezultat nie będzie pozytywny, będzie się to odbijać przez lata na lokatorach domu. Czas jest dzisiaj bezcenny, każdy goni, każdemu go brakuje. Najlepiej wiedzą to budowlańcy. Dodatek odpowiedniego plastyfikatora pozwoli pracować w niskich temperaturach. Nieraz pozorna oszczędność na tym produkcie pozwala uniknąć ogromnych kosztów związanych z budową podczas mrozów, bez użycia odpowiednich materiałów. Jeśli chcesz dowiedzieć się za co odpowiada ten produkt, jak Ci pomoże i co dzięki niemu zyskasz, koniecznie przeczytaj ten artykuł!

Plastyfikator do betonu. Do czego służy?

Plastyfikator jest stosowany do zmniejszania oddziaływania międzycząsteczkowego i po to, aby zwiększyć ruchliwość łańcuchów polimerowych. W skrócie chodzi o to, aby materiały były dużo trwalsze, przez zwiększenie elastyczności ich właściwości mechanicznych. Elastyczny materiał nie pęka i to jest najważniejsze.

Plastyfikator do betonu, ale nie tylko, ma poprawić wszystkie właściwości mechaniczne substancji, do której został użyty. Czy jest to beton czy zaprawa do tynkowania. Plastyfikatory są nie tylko używane w budownictwie. Wykorzystuje się je także do innych materiałów. Świetnym przykładem są lakiery akrylowe, które pokrywają większość samochodów na świecie.

Najważniejsze czynniki, które poprawiane są przez plastyfikatory, to:

 1. poprawienie spoistości substancji
 2. poprawa kohezji
 3. zmniejszenie ilości wody
 4. znaczne wzmocnienie wytrzymałości na niskie temperatury i wilgoć

Rodzajów plastyfikatorów jest bardzo dużo. W ich skład wchodzą głównie estry, które są alkoholami, i kwasy karboksylowe. Ten produkt dzieli się na plastyfikatory z dodatkiem ftalanu i bez tej substancji.

Wykorzystanie plastyfikatora RETANOL jako plastyfikatora do betonu i wylewki.

Głównym zadaniem plastyfikatorów jest ułatwienie przy wszystkich pracach związanych z materiałami, do których można użyć plastyfikatora. W skrócie – ten produkt ma ułatwić nam pracę.

Dzięki niemu możemy budować domy w niższych temperaturach. Kiedyś starano się budować w czasie, kiedy temperatura na dworze nie spadała poniżej zera. Dzisiaj, dzięki obecności nowoczesnej chemii budowlanej, bez żadnych problemów możemy stawiać domy przy -5, a nawet -10 stopniach Celsjusza.

Plastyfikatory do betonów i innych materiałów można kupić w dwóch formach. Może to być płyn lub proszek. Plastyfikatory płynne są dużo lepszym rozwiązaniem, łatwiej się mieszają i dają większą gwarancję, niż plastyfikatory w formie proszkowej.

Jak działa plastyfikator do betonu?

Plastyfikatory wykorzystuje się z wielu powodów. W parne i gorące dni wszystkie wylewki betonowe będą wiązać bardzo szybko. Przez to posadzkarze mogą nie zdążyć na czas wyrównać posadzki. Z pomocą przychodzi nam plastyfikator do betonu, który ma spowolnić wiązanie materiału, tak aby w spokoju można było wykończyć posadzkę.

W innym wypadku, kiedy zależy nam na czasie, bo terminy gonią, a budowa się opóźnia, można zastosować plastyfikatory przyspieszające wiązanie. Dzięki temu zaoszczędzisz czas i pieniądze.

Inne działania plastyfikatorów to choćby napowietrzanie. Beton napowietrzony charakteryzuje się mrozoodpornością. Ta cecha jest niesłychanie ważna w momencie, kiedy po wylewce przychodzą mrozy, a woda zamarza i powoduje pękanie betonu. Popękany beton może być nie lada kłopotem. Pomyśl, ile kosztowała Cię wylewka i zastanów się, czy naprawa może nie kosztować więcej? Dlatego warto dmuchać na zimne i zabezpieczyć się przed taką ewentualnością.

Inne działania plastyfikatorów to uplastycznienie i upłynnienie, które w znaczący sposób poprawia jakość pracy z materiałem. Płynny i elastyczny beton dużo łatwiej się rozprowadza, a efekt końcowy jest dużo lepszy!

Ten produkt może też zabarwić beton czy przyspieszyć twardnienie wylewki betonowej i cementu.

Kiedy i do czego użyć plastyfikatory?

Plastyfikatory musimy stosować zgodnie z ich właściwościami. Jeśli budujemy dom w okresach około zimowych, warto zastosować tzw. plastyfikator zimowy. Jakie przyniesie Ci korzyści? Otóż może on zaoszczędzić Ci wiele kłopotów. Ten produkt ma konkretnie za zadanie sprawić, aby beton, zaprawa, cement czy każdy inny materiał, do którego możemy go zastosować, nabył cech mrozoodporności, uelastycznienia i odporności na uszkodzenia mechaniczne.

Stawiając rodzinny dom pamiętaj o mocnych fundamentach. Bo to one będą podporą dla całego budynku. Liczą się też ściany i posadzki. To od nich zależy, czy będzie to dom, w którym będą jeszcze mieszkać Twoje wnuki, czy będzie trzeba postawić nowy budynek, bo ściany i posadzki pękają, a co za tym idzie, w domu tworzy się wilgoć, na której powstaje grzyb i pleśń. Pamiętaj, że elewacje możesz zawsze odnowić, ściany pomalować, a kafelki w łazience wymienić. Naprawa posadzek i struktury ściany może okazać się niemożliwa, a Ty będziesz musiał zbudować nowy dom.

Zastosowanie plastyfikatorów jest też bardzo istotne przy betonach architektonicznych, które często są narażone na zarysowania. Użycie odpowiedniego środka pozwoli maksymalnie zwiększyć tę odporność. Dzięki temu dekoracje betonowe będą służyć Ci bardzo długo w idealnym stanie, dokładnie takim jak w dniu montażu.

Plastyfikator do ogrzewania podłogowego jest również bardzo istotny. Poprawienie elastyczności materiału w warunkach ciągłych wahań temperatury jest bardzo ważne. W sytuacji, kiedy nie zdecydujesz się na jego zastosowanie, może okazać się, że wylewka zaczyna pękać. Plastyfikator chroni też elementy zbrojenia przed rdzą, dając jeszcze lepszą gwarancje długowieczności Twojego domu!

Pamiętaj o odpowiednich proporcjach. Najważniejsze jest, abyś nigdy nie przekraczał 5 procent plastyfikatora w całej mieszance betonu czy cementu.

Plastyfikator, cena oraz opinie fachowców.

Cena plastyfikatora jest uzależniona od wielu czynników. Pierwszym z nich jest opakowanie. Wiadomo, im większe opakowanie kupisz, tym cena litra preparatu będzie niższa.

Drugą rzeczą są właściwości danego specyfiku. Plastyfikator do ogrzewania podłogowego jest droższy, niż podstawowy wykorzystywany do zaprawy murarskiej na bazie cementu.

U nas kupisz plastyfikatory, z których sami korzystamy w naszych inwestycjach. Są sprawdzone, bo użytkujemy je od lat. Dzięki długoletniej współpracy z producentem, mamy też bardzo konkurencyjną cenę. W sklepie Techbau możesz kupić plastyfikator marki PLAFIDIAN i MOFIDIAN a także bardzo renomowanej niemieckiej marki PCT-Chemie GmbH.

Drogi posadzkarzu cieszymy się, że trafiłeś właśnie tutaj!

Zależy nam na profesjonalnej obsłudze klienta i dołożymy wszelkich starań, abyś i ty był zadowolony z zakupów w naszym sklepie!

Jesteśmy firmą która wyspecjalizowała się w branży posadzkarskiej, dlatego możemy świadczyć pomoc na najwyższym poziomie.
A najwyższym priorytetem naszej firmy jest jak najszybsze dostarczenie produktów do klienta. Czyli do Ciebie.

Zamówienia wysyłamy codziennie za pośrednictwem kilku firm kurierskich – także plastyfikator QUALIMETER!

W naszej szerokiej ofercie znajdziesz między innymi narzędzia i akcesoria posadzkarskie, chemię budowlaną, zbrojenia rozproszone (włókna), dylatacje i dyble dylatacyjne zapobiegające klawiszowaniu posadzki, a także szereg innych niezbędnych towarów używanych przez posadzkarzy takich jak mieszadła BrinkmannPutzmeister, okładziny zbiornika, klapki posadzkarskie, złączki, perroty, camlocki, wąż do betonu, łaty posadzkarskie, odzież BHP i wiele, wiele innych.

Głównym asortymentem są u nas części zamienne do miksokretów, a priorytetem jest natychmiastowa ich wysyłka.

SKLEP TECHBAU TO GWARANCJA PROFESJONALNEJ OBSŁUGI I NATYCHMIASTOWEJ WYSYŁKI! SPRAWDŹ JUŻ TERAZ I ZOSTAŃ KOLEJNYM ZADOWOLONYM KLIENTEM.

Polecamy również

Może spodoba się również…

Plastyfikator RETANOL EKA

Recenzje

Napisz pierwszą opinię o „Plastyfikator RETANOL EKA”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *