włókna do posadzki

Włókna do posadzki, czy warto stosować?

Włókna do posadzki polipropylenowe

Włókna do posadzki polipropylenowe jako rozproszone zbrojenie, to produkt od wielu lat stosowany w budownictwie. Z sukcesami zastępuje stalowe siatki w roli zbrojenia przeciwskurczowego.

Dodawanie włókien polipropylenowych do mieszanki ogranicza rozprzestrzenianie się pęknięć skurczowych w betonie, poprawia jego właściwości oraz zwiększa odporność na czynniki atmosferyczne.

Do zbrojenia mieszanki betonowej podawanej z miksokreta stosuje się najczęściej włókna polipropylenowe gładkie, karbowane oraz fibrylizowane. W Instytucie Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych Akademii Techniczno -Humanistycznej w Bielsku-Białej przeprowadzono badania morfologii i właściwości mechanicznych włókien fibrylizowanych. Badania te udowodniły, że włókna formowane przy najmniejszej prędkości wałka fibrylizującego posiadają najdrobniejszą siatkę, a co za tym idzie najlepsze właściwości mechaniczne. Taki proces produkcyjny przekłada się oczywiście na cenę włókien, gdyż wyprodukowanie włókien fibrylizowanych o drobnej strukturze jest bardziej czasochłonne.

Włókna jako zbrojenie rozproszone do betonu znane jest w posadzkarstwie  od wielu lat. Jednak swoją największą popularność zaczęły uzyskiwać za pośrednictwem rozwoju posadzek wylewanych za pośrednictwem miksokretów, inaczej zwanych agregatami posadzkarskimi lub pompami do betonu.

Włókna polipropylenowe do betonu TWN2

Zastosowanie

Największe zastosowanie spośród włókien syntetycznych znalazły włókna polipropylenowe. Zastosowanie tych włókien bardzo skutecznie powstrzymuje rozprzestrzenianie się pęknięć skurczowych betonu. Zminimalizowanie rys skurczowych bardzo poprawia szczelność i nasiąkliwość betonu, a co za tym idzie zwiększa mrozoodporność. Dodawanie włókien polipropylenowych do wylewek zapewnia dużo dłuższy czas użytkowania takich konstrukcji z zachowaniem optymalnych ich właściwości.

Włókna polipropylenowe do zbrojenia posadzek produkowane są w postaci ciętych włókien monofilamentowych lub multifilamentowych, fibrylizowanych i profilowanych o karbonowej powierzchni.

Właściwości

Dzięki swoim właściwościom i stosunkowo niską cenę największym zainteresowaniem cieszą się włókna fibrylizowane. Proces formowania takich włókien jest dosyć skomplikowany i polega na wytłoczeniu folii, pocięciu jej na drobne tasiemki, rozciągnięcie tasiemek, stabilizacji termicznej, nacięciu tasiemek oraz ich rozciągnięciu końcowym. Dla włókien przeznaczonych do zbrojenia posadzki największe znaczenie mają operacje końcowe, w których następuje fibrylizacja tasiemek polipropylenowych.  Podczas procesu fibrylizacji powstaje struktura siatkopodbna, która rozwija się podczas mieszania włókien w miksokrecie. Dzięki rozwijającej strukturze włókien siatkobodobnych zwiększa się powierzchnia właściwa włókien, a co za tym idzie poprawia się ich przyczepność do mieszanki betonowej.

Podczas rozciągania fibryle rozdzielają się z dużą łatwością ze względu na niewielką siłę kohezji polipropylenu. Wskutek rozdzielenia poszczególnych fibryl nacięcia pogłębiają się i obejmują cały przekrój poprzeczny tasiemek, natomiast poszczególne włókna są ze sobą i przy rozciąganiu poprzecznym tworzą strukturę siatkową.

Włókna polipropylenowe

Podsumowanie

Ważne dla posadzkarzy, którzy zdecydują się na zakup włókien polipropylenowych fibrylizowanych. Włókna formowane przy najmniejszej prędkości wałka fibrylizującego posiadają najdrobniejszą siatkę a co za tym idzie najlepsze parametry mechaniczne. Drobna siatka zapewnia włóknom dużą powierzchnię właściwą, a dzięki temu dużo lepiej łączy się z mieszanką cementową w miksokrecie.

Powyższe informacje udowadniają, że w przypadku stosowania włókien polipropylenowych, a zwłaszcza włókien fibrylizowanych posadzka uzyskuje dużo lepsze właściwości, a wykonawcy niwelują reklamacje zgłaszane od klientów.

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *